Konservointialan töitä vuodesta 1992

Konservointialan töitä vuodesta 1992

Konservointialan töitä vuodesta 1992

Konservointi T. Sonninen Oy palvelee koko Suomen alueella

Yrityksemme on erikoistunut kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennuskohteiden työmaa-aikaisiin dokumentointeihin, materiaaliselvityksiin; rappaus- ja pigmenttitutkimuksiin yhteistyötahojemme kanssa. Teemme väritutkimuksia rakennusten julkisivuista ja sisätiloista. Lisäksi palveluihimme kuuluvat konservointi- ja restaurointitöiden suunnittelu ja ks. töiden työmaa-aikainen valvonta.

Erikoisalaamme ovat keskiaikaisten kirkkojen holvi- ja seinämaalausten konservointityöt, dokumentointivalokuvaukset sekä materiaali- ja pigmenttitutkimukset.

Konservointi T. Sonninen on toiminut yli 25 vuotta konservointialalla. Yrityksen toiminnasta vastaa FM Tiina Sonninen.


Tiina Sonninen on IICn Fellow-jäsen, Suomen ICOMISin jäsen ja mukana kulttuuriomaisuuden vaalimiseen liittyvien standardien laatimisessa ja asiantuntijana WG13 työryhmässä, joka on laatimassa Eurooppalaisia standardeja rakennusten väritutkimuksiin. (SFS/SR 216, CEN/TC 346 Conservation of cultural heritage.)


Lisätietoa standardisoinnista: https://www.sfs.fi.


SFS-EN 15759-2:2018:en, 2018-01-19: Conservation of cultural heritage. Indoor climate. Part 2: Ventilation management for the protection of cultural heritage buildings and collections


SFS-EN 16893:2018:en, 2018-02-16: Conservation of Cultural Heritage. Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections.


Konservointialan linkkejä:


IIC, International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

www.iiconservation.org


ICOMOS Suomi

www.icomos.fi


E.C.C.O. European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations

www.ecco-eu.org


Nordiska konservator förbundet NKF

www.nordiskkonservatorforbund.org


Pohjoismainen konservaattoriliitto PKL

www.konservaattoriliitto.fi


ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

www.iccrom.org


Museovirasto

www.museovirasto.fi


Ympäristöministeriö

www.ym.fi


Konservointialan koulutus Suomessa

www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-kul...


ICOM Suomi

icomfinland.fi


Ota yhteyttä ja kysy lisää konservointi- ja restaurointipalveluistamme!

Ammattitaidolla ja kokemuksella